Пламен Минков

Изпълнителен Директор и Председател на УС

Предишен опит: Директор на звената „Иновационна политика“ и „Общо застраховане“ в ЗК „Орел“ АД( сега част от „Generali Group”). Главен Изпълнителен Директор в БЗОК „Закрила“ АД. Изпълнителен Директор на ЗОК „Булстрад Здраве” АД. Главен Изпълнителен Директор и Председател на Съвета на директорите на „Хелтнет Финанс“ АД. Специализирал в управление на застрахователни компании Generali Group School - Mogliano Veneto – Италия; програма по линия на USAID, проведена в САЩ, щат Мисури; обучение на обучаващи по програми за дистанционно обучение на кадри в застраховането – THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE, Лондон. Хоноруван асистент в Нов Български Университет и УНСС.

Емил Вучков

Изпълнителен Директор и член на УС

Емил Вучков е завършил Немска езикова гимназия в София. Притежава бакалавърска степен по „Стопанско управление“ от Софийски Университет „Св. Климент Oхридски“, магистърска степен по Банково дело и Международни финанси от Cass Business School, Лондон, и ЕМВА диплома от Cotrugli Business School, Загреб. Професионалната му кариера преминава през финансови институции като HVB Bank Biochim, Unicredit Bulbank, МКБ Юнионбанк, Инвестбанк, където заема различни ръководни позиции в областта на Банкиране на дребно, Продуктово развитие, Банково застраховане и Маркетинг. През м. януари 2015 е избран за член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на Застрахователно Дружество България.

Светла Колева

Финансов директор и член на УС

Завършила е математическа гимназия в Ловеч, притежава магистърска степен по Икономика от УНСС.
Има над 25 години стаж в застраховането, като кариерата й преминава последователно през ДЗИ, Българска Агенция за Експортно Застраховане , и ХДИ Застраховане, където в продължение на 7 години е член на Управителния съвет и Финансов и административен директор, както и контролираща дейността на Работната група по управление на риска. В Застрахователно дружество България е от м. ноември 2016 г., като отговаря за финансите и управлението на риска.

Д-р Таня Андонова

Директор направление „Ликвидация” и член на УС

Завършила медицина във ВМИ гр. Плевен. Придобити специалности по Вътрешни болести, Професионални заболявания, Социална медицина и здравен мениджмънт.
Работила като асистент в катедрите по „Патологична анатомия” и клиниката по професионални заболявания, в Националната здравноосигурителна каса, ЗОК „Булстрад Здраве” АД и МЦ „Леонардо да Винчи”. От ноември 2007 година работи в дружеството, като ръководи обслужването на клиентите. Владее руски и английски език.