МИСИЯ И ЦЕННОСТИ


Мисията, която изповядваме през годините е да помагаме на клиентите си да се чувстват в добри ръце, като им предлагаме гъвкави застрахователни решения спрямо техните нужди и качествено, персонално, и коректно обслужване. Това го постигаме чрез екип от силно мотивирани и удовлетворени от работата си служители, които са напълно съпричастни към проблемите на клиентите и решаването им по най-добрия за тях начин, както и към постигането на целите на компанията.

Ценностите, които изповядваме са:
• Коректност
• Отговорност
• Експертност
• Близост до клиента
• Иновативност


История


„Застрахователно Дружество БЪЛГАРИЯ“ стартира своята дейност преди повече от 10 години като „Здравноосигурителна Компания БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ“. Първоначално компанията се специализира в предоставянето на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите на корпоративни и индивидуални клиенти. Със сигурността, която предложихме и благодарение на опита и уменията на квалифицирания екип на компанията, през годините спечелихме доверието на едни от най-големите работодатели в страната. Стотици мениджъри и служители се довериха на Компанията, която пое здравната грижа за служителите, работниците и членовете на техните семейства, за да предостави възможност на модерните мениджъри да се концентрират върху това, което е най-важно за тях, а именно – техния бизнес.

По данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за последните години, БЪЛГАРИЯ е с най-голям пазарен дял в здравното застраховане в страната и е най-динамично развиващото се дружество в този сегмент.

„Застрахователно Дружество БЪЛГАРИЯ“ запазва добрите си практики и високото ниво на обслужване при медицинска застраховка „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ“ така както го е правило и като здравноосигурителна компания.

В непрекъснатия си стремеж да предлагаме най-доброто в грижата за клиента, вложихме същото ниво на коректност, качество и професионализъм и в другите видове застраховки, които предлагаме:

• Пожар и допълнителни рискове, Продукти за индивидуални клиенти: "Спокоен дом"; "България дом"; "Феста дом";
• Злополука; Злополука и заболяване; Задължителна застраховка Трудова злополука; Злополука на учащи; Злополука на гостите на хотели;
• Помощ при пътуване; Чужденци, пребиваващи в България;
• Финансови загуби: Отмяна на пътуване; продукт: Карта Плюс;
• Материални щети на имущества „Всички рискове” и "Прекъсване на дейността"; СМР (Строително-монтажни рискове); Авария на машини; Електронно оборудване, • Товари по време на превоз (Карго).