Може да подадете Вашата претенция за обезщетение, свързана с Вашата здравна застраховка по един от следните два начина:

I. ОНЛАЙН: подаване на Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от клиенти, регистрирани потребители в сайта на ЗАД България, в специалната секция – Вход за клиенти, където попълвате съответната застрахователна форма. В случай, че нямате регистрация, може да се регистрирате бързо и лесно с Вашата застрахователна карта ТУК.

ВАЖНО: Услугата се предлага изцяло онлайн само за клиенти, с които имаме сключено споразумение с работодателя за периодично предаване на оригиналните документи към уведомлението. За съжаление, поради законови ограничения не можем да изплащаме обезщетения само въз основа на сканирани документи. В случай, че нямаме споразумение с работодателя Ви, може да подадете заявлението си Онлайн, но ще изплатим обезщетението, след получаване на оригиналните документи.

II. По куриер или лично в офиса на дружеството

Формата за Уведомление може да изтеглите по-долу и да попълните електронно или на ръка.

Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение

Запазете документа, попълнете и разпечатайте. След като подпишете отпечатаният екземпляр, го изпратете на адрес: 1404 София, България, бул. България 83А, ет. 2, заедно с прикачени останалите необходими документи.

Списък с изискуеми документи от Застрахователя за завеждане на претенция при настъпване на застрахователно събитие:

1. Уведомление за настъпване на застрахователно събитие – оригинал

2. Амбулаторен лист или талон, удостоверяващ извършен преглед при лекар специалист, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, анамнеза, обективно състояние, диагноза, назначени изследвания и терапия

3. Резултати от изследванията

4. Епикриза при болнично лечение

5. Стикери на консуматив, използван при операции (ако има такъв и той е заплатен от застрахованото лице) – оригинал

6. Рецепта – ако е за еднократно закупуване на лекарства – оригинал, ако е за многократно закупуване на лекарства – копие

7. Секторна рентгенова снимка за лечение на пулпит, периодонтит и хирургични услуги, към Пакет Стоматологична помощ

8. Фактура с касов бон, на името на застрахованото лице, като във фактурата и касовия бон, трябва да са отразени отделните цени на здравните услуги и стоки и стойностите да са разбити по дейности (повърхности) в Пакет Стоматологична помощ  – оригинал

 

При възстановяване на разходи за диоптрични стъкла за очила за корекция на зрението или коригиращи контактни лещи се изискват следните документи:

1. Уведомление за настъпване на застрахователно събитие – оригинал

2. Амбулаторен лист или талон, удостоверяващ извършен преглед при лекар-офталмолог извършен в лечебно заведение, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, отразена промяна във визуса с не по-малко от 0,5 диоптъра

3. Рецепта за изписаната корекция на зрението

4. Фактура от оптиката, в която са изписани поотделно стойността на рамките, стойността на стъклата и стойността на изработката – оригинал