Ако решите да спестите от своето време и предпочетете да заявите своята претенция по електронен път в удобно за вас време:

1.Изтеглeте формуляра:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЩЕТА ПО ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

2. Запазете документа, попълнете и разпечатайте

3. След като подпишете отпечатаният екземпляр, го сканирайте и го изпратете на електронен адрес: claims@zadbg.bg, заедно с прикачени сканирани и останалите необходими документи.

ВАЖНО! Моля попълнете всички полета преди да изпратите документа!

 

Списък с изискуеми документи от Застрахователя за разглеждане и решаване на претенция за изплащане на обезщетение
1. Уведомление за щета по застраховка Имущество
2. Документи за собственост на увреденото имущество
3. Удостоверителни документи от официални държавни или общински органи, когато това се изисква по Общите условия на сключения договор
4. Документи, доказващи размера на щетата