Ако решите да спестите от своето време и предпочетете да заявите своята претенция по електронен път в удобно за вас време:

1.Изтеглeте формуляра:

Претенция за изплащане на обезщетение

2. Запазете документа, попълнете и разпечатайте

3. След като подпишете отпечатаният екземпляр, го сканирайте и го изпратете на електронен адрес: claims@zadbg.bg, заедно с прикачени сканирани и останалите необходими документи.

ВАЖНО! Моля попълнете всички полета преди да изпратите документа!