Питаме ли се защо нямаме застраховка, чак когато ни се случи нещо неприятно?

Застраховката на дома не е много популярна у нас, но хората, чиито домове са пострадали от наводнения, земетресения, пожари, кражби и други неприятни събития вече знаят, че тя е необходима.

Застраховките Имущество не са задължителни, не са приоритетен елемент от бюджета на семейството и за тях рядко се заделят средства. Много хора смятат, че вероятността от настъпване на бедствие, което ще причини щети на жилището или на имуществото им е толкова малка, че не оправдава средствата за застраховка. Както става ясно през последните години, обикновено хората недооценяват рисковете и щетите ги заварват неподготвени да се справят с финансовите последици.

В собствено жилище живеят 89.5% от домакинствата, 6.7% ползват жилище, сочат данните на НСИ, а застрахованите са под 10%. Няма точна статистика колко от тях имат покритие срещу земетресение и други природни бедствия. В повечето случаи застраховка Имущество е сключена във връзка с отпуснати ипотечни заеми при покупка на недвижим имот.

Цената на застраховка Имущество не е непосилно висока. Застрахователната премия за пакетна застраховка „Спокоен дом“ в ЗАД България варира от 7 до 132 лева за година, в зависимост от застрахователната сума на имуществото и рисковото покритие, като предоставя застрахователна защита срещу пожар, природни бедствия, аварии, вандализъм, кражба чрез взлом и много други ежедневни рискове и опасности.

Застраховка „Спокоен дом” може да се сключи бързо и удобно чрез онлайн платформата на корпоративната страница на дружеството, секция Е-ЗАСТРАХОВКИ. Необходими са само 2-3 минути, за да заявите полицата за онлайн застраховане – докато си пиете кафето на дивана вкъщи, от офиса или от колата, по всяко време, 7 дни в седмицата, като си изберете пакетната цена.

ЗАД България предлага и индивидуална полица за застраховка имущество „България дом“, където сами можете да избирате покритията и цената според своите нужди и възможности. Например: ако сте собственик на апартамент от 70 кв.м със застрахователна сума 45 000 лв. и имате движимо имущество за около 10 000 лв., то цената на вашата застраховка би била 80 лв. за 1 година при пълно покритие на посочените рискове. Това прави по 22 стотинки на ден и ще покрие разходите при евентуални щети както на жилището, така и на обзавеждането, техниката и уредите. Както се вижда, срещу разумна цена застраховате дома си срещу много и различни рискове.

Тази цена е изчислена приблизително, но е показателна за сравнително ниската сума, срещу която получавате сигурност и спокойствие за дома си. Застрахователната премия може да бъде платена и на вноски според предпочитанията и финансовите ви възможности.

Ако сключвате за първи път застраховка за дома си и се колебаете какви покрития и лимити да изберете, добре е да се обърнете за консултация към нашите експерти, които ще ви помогнат в избора на най-подходящите за вашия дом покрития. Така ще сте наясно с клаузите в договора и ще имате покрития, които отговарят на цената и на вашите изисквания.