ОПИСАНИЕ


Тази застраховка е предназначена за гражданите на чужди държави, пребиваващи в България и осигурява покритие за медицински разходи, направени по време на престоя им в страната ни.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


  • Медицински разходи вследствие на акутно заболяване или злополука, направени по време на престоя на лицето в България;
  • Лимит на покритието – 60 000 лв.

ПРЕДИМСТВА


  • 24h асистанс в България в случай на нужда от преглед или необходимост от репатриране, или евакуиране на застрахования;
  • Възможност за по-кратък от 12 месеца срок за сключване.

ПАКЕТИ


Застрахованото лице има възможност да:

  • Надгради задължителното покритие;

ЦЕНИ


Твърда сума според периода на застраховката.

КАК ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА


Попълни формата по-долу и в рамките на един работен ден ще получиш оферта.

В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?