ОПИСАНИЕ


Застраховка „Злополука“ е предназначена както за физически, така и за юридически лица. Тази застраховка осигурява покритие в случай на злополука или смърт/трайно намалена работоспособност. Застраховки, които сключвате за тези случаи дават сигурност на Вас и Вашите близки.

Застраховка Злополука покрива рискове, настъпили в резултат на инцидент, като трайна и временна загуба на трудоспособност или фатален край. Продуктът се предлага както за индивидуални клиенти, така и за групови, като осигурява ефективна застрахователна защита и предоставя финансова помощ в случай на злополука.

В действителност сериозни наранявания в следствие на инцидент, които водят до загуба на трудоспособност, в много от случаите означават скъпа и продължителна рехабилитация и медицински разходи, както и сериозни финансови затруднения. Застраховка Злополука предоставя гаранция, ведно със спокойствието за съдействие и финансова подкрепа в случай на неблагоприятно събитие, важни както за застрахованото лице, така и за семейството му.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА


Основно покритие, което включва следните рискове при сключване на тези застраховки:

 • Злополука или смърт;
 • Трайно намалена работоспособност;
 • Временно намалена работоспособност.

Допълнително покритие(по избор на застрахования/застраховащия):

 • Разходи за репатриране вследствие на злополука;
 • Спасителни разноски вследствие на злополука;
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука;
 • Разходи за погребение при смърт вследствие на злополука;

ПРЕДИМСТВА НА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА


 • Ефективна застрахователна защита
 • Спокойствие и сигурност
 • Улеснена процедура на сключване
 • Свобода при избор на цена, срок и покрития по застраховката
 • Финансова помощ в случай на загуба на работоспособност в резултат на злополука
 • Бърза ликвидация при възникване на събитие
 • Ясни правила за изплащане на обезщетения

ЦЕНA


Цената на застраховката се определя за всеки един случай, в зависимост от специфичните дейности на застрахования / класификатор на дейности, избраният срок и покрития.

КАК ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА


За да сключите застраховка Злополука, попълнете формата по-долу и ние ще се свържем с Вас своевременно, за да Ви направим оферта. Нашите специалисти ще отговорят на Вашите допълнителни въпроси и ще Ви консултират за най-добрата възможност. Не се колебайте да ни пишете.

Покрити рискове
смърттрайна нетрудоспособноствременна нетрудоспособност
В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?