процеса на обезмасляване

Всичко за процеса на обезмасляване

Всичко за процеса на обезмасляване.

Основи на обезмасляването

Обезмасляването е неразделна част от индустриалната поддръжка. Поддържането на гладкото и ефективно функциониране на машините е изключително важно за успеха на дадено промишлено съоръжение. Процедурите за индустриално почистване и поддръжка обикновено включват редовно обезмасляване. Но какво е обезмасляване? Как работи? Нека да разгледаме някои от най-честите въпроси, свързани с обезмасляването и обезмаслителите Бардал.

Обезмаслете с Бардал

Обезмаслителят Бардал е идеален за промишлени и търговски съоръжения, институции и дори домакинства. Обезмаслителят Бардал премахва масло, грес, мръсотия, мръсотия и всякакви други замърсители от всички видове повърхности. Този силен, универсален и биоразградим обезмаслител/почистващ препарат се предлага в силно концентрирана, безопасна форма и може да бъде разреден по поръчка, за да пасне на практически всяко приложение за почистване.

Процеса на обезмасляване

Какво е обезмасляване с обезмаслител Бардал

Обезмасляването е процес на отстраняване на грес, масло и други видове замърсители от повърхности или части. Процесът обикновено включва използването на обезмаслител, който е специализиран почистващ агент, предназначен да разтваря и премахва тези видове вещества.

Как действа обезмасляването?

Обезмаслителите могат да бъдат формулирани с различни химикали, в зависимост от конкретното приложение и вида на замърсителите, които трябва да бъдат отстранени. Обичайните химикали, използвани в обезмаслителите, включват:

  • Разтворители като ацетон или изопропилов алкохол
  • Алкални почистващи препарати като натриев хидроксид
  • Повърхностноактивни вещества като детергенти

Какъв е процесът за обезмасляване с обезмаслител Бардал

Процесът на обезмасляване обикновено включва следните стъпки:

Подготовка- Повърхността или частта за обезмасляване обикновено се почистват и подготвят, за да се гарантира, че обезмаслителят Бардал може ефективно да проникне и да разтвори замърсителите.

Приложение- Обезмаслителят  Бардал се нанася върху повърхността или частта чрез пръскане, четка или потапяне в разтвор. Обезмаслителят се оставя да престои определено време, което му позволява да разтвори и разхлаби замърсителите.

Възбуда- В някои случаи може да се наложи повърхността или частта да се разклати или изтърка, за да се разхлабят замърсителите и да се подобри ефективността на обезмаслителя Бардал .

Изплакване- След като обезмаслителят Бардал е имал време да подейства, повърхността или частта обикновено се изплаква с вода, за да се отстранят разтворените замърсители и всеки останал обезмаслител.

Сушене- Повърхността или частта се оставя да изсъхне напълно, преди да се използва или обработва допълнително.