онлайн застраховане
Защитен ли съм, ако използвам онлайн застраховане
юли 4, 2013

С нов лиценз и ново име

застраховки

ЗАД България АД, което е новото име на ЗОК България Здраве АД, получи от КФН лиценз за извършване на застрахователна дейност.