Развитие на застраховането

Развитие на застраховането

История на възникването и развитието на застраховането в света

Застраховането е една от най-старите категории. Значението на този термин е свързано със значението на думата „страх“, от която произлиза.

Първата защитна реакция на хората в живота е религиозната форма на обръщане към боговете за помощ и спасение, посредством молитви, жертвоприношения и др..

Във времето с развитието на производството и социума неикономическите форми на избягване на опасности и заплахи започват да се допълват от икономически. Осъзнавайки неизбежността на природните бедствия и катастрофи, хората започват да създават общи запаси от храна, вода, семена и др. в случай на загуба на реколтата, суша, пожари и др.

Според исторически документи първоначалните форми на застраховане са отразени в законите на вавилонския цар Хамурапи (2 хиляди години пр. н. е.). Това са били еднократни споразумения за взаимопомощ между търговските корабостроители на държави в Персийския залив, Древна Гърция, Древна Индия, Древен Египет, Рим. Отнасяло се е за случаи на природни бедствия, разбойнически нападения или кражба по време на търговска експедиция.

Обект на застраховка са били стоките и превозните средства.

Обезщетението за загубите е била същността на застрахователния интерес.

Никой на никого не е плащал някакви застрахователни вноски. Но ако се случи събитие, предвидено в споразумението, тогава всички участници, за своя сметка, компенсират загубата на пострадалия участник в споразумението. По този начин застраховката възниква въз основа на съвместно „затворено споразумение“ за щети, причинени между заинтересовани участници.

С развитието на обществените отношения броят на видовете застраховки започва да се увеличава, съдържанието и формите му се подобряват.

Застраховането е една от най-старите категории обществени отношения. Зародило се в периода на разпадане на първобитнообщинния строй, то постепенно се превръща в незаменим спътник  на общественото производство.

Днес във всички развити страни по света застрахователните компании натрупват много повече пари от банките. Инвестирането на пари в застрахователни компании е изгодно, тъй като за тях са създадени определени социални и финансови придобивки. По такъв начин в развитите страни по света хората натрупват в застрахователната система 7-8 пъти повече от спестяванията си, отколкото в банките.