Финансова информация

 

Финансови резултати на „Застрахователна компания България Иншурънс“ АД

Годишни отчети

Годишен отчет 2017

Годишен отчет 2016

Годишен отчет 2015

Платежоспособност II

Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2016