Николай Логофетов

Изпълнителен Директор и Председател на УС

Николай Логофетов е завършил УНСС с магистърска степен по Счетоводство и контрол. Специализира в университета "Делауер", в Munich Re, Мюнхен и MITC в Малта.От 1991 г. е член на Mensa International. Николай Логофетов има над 22 години опит в сферата на застраховането. Професионалната си кариера започва в ЗАД "Булстрад Живот", в последствие работи в AIG Life България. От 1999 г. до 2015 г. е Главен изпълнителен директор и Председател на УС на "Граве България Животозастраховане" ЕАД и на "Граве България общо застраховане" ЕАД, Управител на "Граве имоти" ЕООД. От 2014 г. до момента е заместник-председател и член на УС на Асоциацията на бизнес експертите в България. От октомври 2016 до юли 2017 е Изпълнителен директор на MoitePari.bg. През м. юли 2017 е избран за член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на Застрахователно Дружество България.

Пламен Минков

Изпълнителен Директор и Член на УС

Предишен опит: Директор на звената „Иновационна политика“ и „Общо застраховане“ в ЗК „Орел“ АД( сега част от „Generali Group”). Главен Изпълнителен Директор в БЗОК „Закрила“ АД. Изпълнителен Директор на ЗОК „Булстрад Здраве” АД. Главен Изпълнителен Директор и Председател на Съвета на директорите на „Хелтнет Финанс“ АД. Специализирал в управление на застрахователни компании Generali Group School - Mogliano Veneto – Италия; програма по линия на USAID, проведена в САЩ, щат Мисури; обучение на обучаващи по програми за дистанционно обучение на кадри в застраховането – THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE, Лондон. Хоноруван асистент в Нов Български Университет и УНСС.

Светла Колева

Финансов директор и член на УС

Завършила е математическа гимназия в Ловеч, притежава магистърска степен по Икономика от УНСС.
Има над 25 години стаж в застраховането, като кариерата й преминава последователно през ДЗИ, Българска Агенция за Експортно Застраховане , и ХДИ Застраховане, където в продължение на 7 години е член на Управителния съвет и Финансов и административен директор, както и контролираща дейността на Работната група по управление на риска. В Застрахователно дружество България е от м. ноември 2016 г., като отговаря за финансите и управлението на риска.

Д-р Таня Андонова

Директор направление „Ликвидация” и член на УС

Завършила медицина във ВМИ гр. Плевен. Придобити специалности по Вътрешни болести, Професионални заболявания, Социална медицина и здравен мениджмънт.
Работила като асистент в катедрите по „Патологична анатомия” и клиниката по професионални заболявания, в Националната здравноосигурителна каса, ЗОК „Булстрад Здраве” АД и МЦ „Леонардо да Винчи”. От ноември 2007 година работи в дружеството, като ръководи обслужването на клиентите. Владее руски и английски език.