Спортът е здраве!
май 26, 2015
здравни застраховки
Спортът е здраве!
октомври 8, 2015

Застрахователно Дружество БЪЛГАРИЯ взе участие в семинар на АПИС

здравна застраховка

На 03.07.2015 г., Застрахователно Дружество БЪЛГАРИЯ взе участие в организирания от АПИС семинар на тема „Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение № 2/2013 на ОСГТК на ВКС” с лектор Борислав Белазелков, председател на Съюза на съдиите в България.

Пред почти 400 юристи, адвокати и представители на съдебната власт, представителите на застрахователя г-жа Светлана Стоянова и г-жа Адриана Василева разказаха за дружеството, за някои предимства и ползи от сключване на здравна застраховка, и споделиха защо Застрахователно акционерно Дружество БЪЛГАРИЯ е лидер на този пазар в България.

Благодарим на нашите партньори от АПИС за предоставената възможност и перфектната организация на семинара!

Застрахователно Дружество БЪЛГАРИЯ стартира своята дейност преди повече от 10 години, през 2004-та година, като Здравноосигурителна Компания БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ. Вече повече от десетилетие предлагаме услуги в сферата на здравното застрахиване, а от няколко години и в общото имуществено застраховане,  сключване на индивидуална здравна застраховка, туристически застраховки, и др.