ОПИСАНИЕ


Тази застраховка е предназначена да отговори на нуждите на големите предприятия и хотелски комплекси.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


Целта на този продукт е да осигурява най-пълна застрахователна защита на имуществото на бизнеса. Покриват се всички ненаименовани рискове с основни изключения:

 • Военни действия, бунтове, стачки и др.;
 • Ядрена реакция, разлив на ядрено гориво;
 • Тероризъм и терористични действия.

ЦЕНИ


Определя се индивидуално спрямо конкретния клиент.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?

ОПИСАНИЕ


Тази застраховка е предназначена да отговори на нуждите на юридически лица – основно възложители и изпълнители на строителни обекти.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


Целта на продукта е да осигури застрахователно покритие за обекти в незавършен вид. Покриват се следните рискове:

 • Пожар;
 • Катастрофични рискове (земетресение, природно бедствие);

ЦЕНИ


Определя се индивидуално спрямо конкретния клиент.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?

ОПИСАНИЕ


Застраховка „Авария на машини“ осигурява застрахователно покритие за машини, използвани в производството и/или за други комерсиални цели.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


Целта на продукта е да осигури застрахователно покритие на машините и съоръженията на застраховащия. Покриват се рискове като:

 • Пожар;
 • Катастрофични рискове;
 • Увреда, настъпила в следствие на неправилна експлоатация.

ЦЕНИ


Определя се индивидуално спрямо конкретния клиент.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?

ОПИСАНИЕ


Застраховка „Електронно оборудване“ осигурява застрахователно покритие на машини, оборудване и електроника в телевизионни студия, болници и др.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


Целта на продукта е да осигури застрахователно покритие на електронното оборудване на застраховащия.

 • Пожар;
 • Катастрофични рискове;
 • Увреда, настъпила в следствие на неправилна експлоатация.

ЦЕНИ


Определя се индивидуално спрямо конкретния клиент.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?