ОПИСАНИЕ


Застраховка „Злополука на учащи“ е застраховка, предназначена за училища. Застраховат се групово български и чуждестранни учащи и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши, детски градини и ясли) Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


Основни рискове:

  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
  • медицински разноски вследствие злополука.

Допълнителни (избираеми) рискове:

  • временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
  • медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.

ПРЕДИМСТВА


  • Улеснена процедура на сключване;
  • Издаване на сертификат;
  • Бърза ликвидация.

ЦЕНИ


Определя се като твърда сума на база 1 000 еденици валута.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.“

В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?