ОПИСАНИЕ


Ние сме компания – лидер на пазара за застраховка „Заболяване” и като такава предлагаме гъвкави решения и условия, съобразени с предпочитанията на клиента. „България Здраве“ е медицинска застраховка, която е предназначена да осигури на застрахованите лица възможност за преглед и консултация с различни специалисти, гарантирано комплексно и качествено медицинско обслужване. Чрез тази застраховка Застрахователно Дружество България осигурява на застрахования спокойствие и сигурност за неговото здраве.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Основни профилактични прегледи;
 • Медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки застрахован;
 • Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;
 • Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;
 • Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика.
 • Прием и настаняване в болнични лечебни заведения;
 • Различни по сложност хирургически операции;
 • Възстановяване на извършени разходи от застрахованите лица за закупуване на лекарства и помощни средства към извънболнична медицинска помощ.
 • Терапевтична, хирургична и ортопедична стоматологична дейност;
 • Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия, от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес;
 • Избор на екип при оперативни интервенции.

ПРЕДИМСТВА


 • Обслужване в повече от 500 лечебни заведения на територията на цялата страна на абонаментен принцип, без да заплащате за медицинските услуги;
 • На Ваше разположение са медицински координатори във всички лечебни заведения, както и собствени лекари-координатори във всеки един регион на страната;
 • 24-часова връзка с медицинските координатори чрез Call Centеr на Компанията, включително в почивни и празнични дни;
 • Възможност за възстановяване на разходите, направени в медицинско заведение извън мрежата на Дружеството.
 • Мобилно приложение, показващо наличието на лечебни заведения в окръг от 4 км. от Вашето местоположение, което можете да си свалите безплатно.
 • «Дигитална здравна карта» в мобилния телефон, чрез която всички застраховани ще могат да ползват здравната услуга по още по-лесен начин, без да се нуждаят от своята пластика.
 • Преференциални цени за всички други продукти на компанията за застрахованите лица

ПАКЕТИ

Медицинска застраховка за фирми и юридически лица БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕПодобряване на здравето (Профилактика):

 • Основни профилактични прегледи;
 • Медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки застрахован.

Извънболнична медицинска помощ:

 • Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;
 • Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;
 • Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика.

Болнична медицинска помощ:

 • Прием и настаняване в болнични лечебни заведения;
 • Различни по сложност хирургически операции;

Възстановяване на разходи:

 • Възстановяване на извършени разходи от застрахованите лица за закупуване на лекарства и помощни средства към извънболнична медицинска помощ.

Извънболнична медицинска помощ - Дентална медицина:

 • Терапевтична, хирургична и ортопедична стоматологична дейност;

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ:

 • Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия, от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес;
 • Избор на екип при оперативни интервенции.

ЦЕНИ НА ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ


Определят се спрямо броя застраховани лица, средна възраст, съотношение мъже - жени и избраните застрахователни пакети и покрития, както и дали се оферира индивидуален или корпоративен клиент.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

ОПИСАНИЕ


„Асистанс Здраве” е медицинска застраховка, чрез която ще осигурите здравна грижа за Вашите служители и още:

 • По-лесен достъп до реномирани лечебни заведения и висококвалифицирани медицински специалисти на територията на цялата страна;
 • Гарантирано комплексно и качествено медицинско обслужване;
 • Бързо и адекватно решаване на здравословни проблеми;
 • Спокойствие и сигурност за здравето на служителите с персонално обслужване.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Първични и вторични прегледи от лекари специалисти при възникване на заболяване;
 • Съвети и консултации, включително по телефон от специалист на дружеството;
 • Клинико – лабораторни, инструментални и морфологични изследвания по лекарско назначение при възникване на здравен проблем;
 • Неотложна медицинска помощ – нощем, в почивни дни и празнични дни;
 • Манипулации в извънболнични условия за овладяване на конкретен здравен проблем;
 • Подготовка за планова хоспитализация;
 • Физиотерапия и рехабилитация, назначени от лекар в лечебно заведение от мрежата на ЗД България;
 • Хоспитализация в болнични лечебни заведения – клиники и стационарни отделения – до 20 дни годишни, но не повече от 7 (седем) дни в отделение за интензивно лечение със съдействие при прием и настаняване в лечебното заведение, лечение и хирургични операции;
 • Консумативи при оперативна интервенция до 200,00 лв. годишно;
 • Възможност за избор на лекар/екип за извършване на операция до 200,00 лв. годишно.

ПРЕДИМСТВА


 • Обслужване в повече от 500 лечебни заведения на абонаментен принцип, без финансови отношения с изпълнителите на здравни услуги;
 • 24-часова връзка с лекари-координатори чрез Call center на Компанията, включително в почивни и празнични дни;
 • 24 часа, 7 дни в седмицата неотложна медицинска помощ и поддържа колцентър с медицински специалисти;
 • При посещение на лечебно заведение извън мрежата на дружеството, застрахованите лица заплащат здравната услуга и в срок от 10 работни дни им се възстановяват направените разходи;

Предимства за работодателя:

 • Намаляване на отсъствията по болест;
 • Намален риск от хронифициране на заболяванията;
 • Повишена мотивираност на служителите;
 • Основание за лоялност;
 • По-добра работна атмосфера;
 • Ползване на данъчни преференции.

Предимства за служителя:

 • Добро здраве;
 • Повишена мотивация за работа;
 • Добро самочувствие;
 • Проследяване на здравния проблем до неговото пълно решаване;
 • Бързо възстановяване при заболяване.

Медицинска застраховка за фирми АСИСТАНС ЗДРАВЕ, здравна грижа за Вашите служители

ПАКЕТИ


 • Базов с лимит на покритието 800,00 лв.
 • Разширен с лимит на покритието 1000,00 лв.
 • Луксозен с лимит на покритието 2000,00 лв.

ЦЕНИ


Възможност за разсрочване на две вноски без оскъпяване.

 • Базово покритие – 99,00 лв. на човек;
 • Разширено покритие – 124,00 лв. на човек;
 • Луксозно покритие – 198,00 лв. на човек.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

ОПИСАНИЕ


Застраховка „Злополука“ е предназначена както за физически, така и за юридически лица. Тази застраховка осигурява покритие в случай на злополука или смърт/трайно намалена работоспособност.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА


Предоставя покритие в случай на:

 • Злополука или смърт;
 • Трайно намалена работоспособност;
 • Временно намалена работоспособност.

ПРЕДИМСТВА


 • Улеснена процедура на сключване;
 • Бърза ликвидация;
 • Ясни правила за изплащане на обезщетения.

ЦЕНИ


Определят се в зависимост от специфичните дейности на застрахования/класификатор на дейности.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?

`

ОПИСАНИЕ


Застраховка „Трудова злополука“ е стандартизирана, задължителна застраховка и е предназначена за юридически лица. Тази застраховка осигурява покритие в случай на злополука или смърт/трайно намалена работоспособност по време на изпълнение на работните задължения.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


Предоставя покритие в случай на:

 • Злополука или смърт;
 • Трайно намалена работоспособност;
 • Временно намалена работоспособност.

ПРЕДИМСТВА


 • Улеснена процедура на сключване;
 • Конкурентни цени.

ЦЕНИ


Определя се като процентно число от седем годишни работни заплати.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?

`

ОПИСАНИЕ


Международни здравни планове „Здраве без граници“ е най-новият продукт от портфолиото по здравни застраховки на ЗАД „България“, който осигурява достъп до съвременни здравни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти – български граждани и чужденци, постоянно пребиваващи в България. Продуктът предоставя възможности за висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят и е разработен в партньорство с AXA PPP HEALTHCARE, част от АХA Group.

Международни здравни планове „Здраве без граници“ се предлагат в три варианта, според териториалния обхват и общите лимити. Те обезпечават покрития от 500 хиляди до 2.5 милиона евро на година, включващи широк спектър от разходи за болнично и извънболнично лечение, и превенция. Клиентите на „Здраве без граници“ ще могат да се възползват от директен достъп до над 11 000 лечебни заведения от партньорската мрежа на AXA PPP healthcare и ЗАД България, включително и в най-реномираните болници и клиники в България, в Европа и света.

Вижте лечебните заведения по света тук - MyGlobe и в България

Чрез тази застраховка Застрахователно Дружество България осигурява на застрахования спокойствие и сигурност за неговото здраве.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Болнично и дневно лечение
  • Разходи за престой и лечение
  • Разходи за придружаващо лице - родител
  • Парично обезщетение за болничен престой
  • Директно отчитане и плащане на разходите

 • Извънболнично лечение
  • Консултации с общопрактикуващ лекар и специалист
  • Диагностични изследвания, включително ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, ПЕТ скенер, колоноскопия и гастроскопия, ангиография
  • Физиотерапия
  • Лекарства и консумативи отпускани по рецепта
  • Курсове на лечение по методите на алтернативната медицина

 • Други покрития
  • Транспортиране на пациент (сухопътен транспорт)
  • Международна спешна медицинска помощ
  • Психотерапевтично извънболнично лечение до
  • Рутинна стоматологична грижа
  • Бременност и раждане (включително усложнения)
  • Онкологично лечение, лъчева терапия/химиотерапия

 • Избираемо допълнително покритие (може да бъде включено във всеки план)
  • Профилактика

ПРЕДИМСТВА


 • Бърз достъп до лечение, навсякъде по света
 • Международна спешна медицинска помощ - услугата за евакуация и репатриране е включена във всеки един от плановете и е достъпна за клиентите 24 часа на ден, 365 дни в годината, навсякъде по света. Ако клиентът не може да получи лечението, от което спешно се нуждае, на мястото, на което се намира, се организира транспортиране до най-близката точка, където лечението е възможно.
 • Прехвърляне на застрахователната полица в случай, че клиентът напуска Р България - ако се наложи застрахованото лице да заживее или започне работи постоянно извън Р България, то има право да си прехвърли полицата, издадена от AXA PPP HEALTHCARE там, където се предлага и без необходимост от допълнителна оценка на здравния риск.

ПЛАНОВЕСВЕТОВЕН ЗДРАВЕН ПЛАН
 • предоставя високо ниво на защита за Вашето здраве навсякъде по света и Ви гарантира право на избор и достъп до водещи световни специалисти и елитни лечебни заведения, съвременни медицински технологии, разнообразни методи за лечение, диагностика, рехабилитация и стоматологично обслужване. По този план Вие също така сте застрахован/а за рискове, свързани със спешни случаи, които налагат незабавно медицинско лечение навсякъде по света. Лимит на покритие до 5 000 000 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВЕН ПЛАН
 • обезпечава Вашето лечение и Ви гарантира паневропейска застрахователна защита, право на избор и достъп до водещи европейски специалисти и лечебни заведения, съвременни медицински технологии и методи за лечение, диагностика, рехабилитация и стоматологично обслужване в цяла Европа, включително Турция. По този план, при пътуване извън Европа, Вие сте застрахован/а за рискове, свързани със спешни случаи, които налагат незабавно медицинско лечение навсякъде по света. Лимит на покритие до 4 000 000 лв.

ЛОКАЛЕН ЗДРАВЕН ПЛАН
 • обезпечава Вашето лечение и Ви гарантира солидна застрахователна защита, право на избор и достъп до съвременни медицински технологии, методи за лечение, диагностика, рехабилитация и стоматологично обслужване в България. По този план при пътуване извън България Вие сте застрахован/а за рискове, свързани със спешни случаи, които налагат незабавно медицинско лечение навсякъде в Европа. Лимит на покритие до 1 000 000 лв.

ЦЕНИ


Фиксирана застрахователна премия за едно лице според неговата възраст, избраният териториален обхват и общите лимити. Повече информация за предоставените здравни услуги, покрития и цени, може да прочетете тук

ДОКУМЕНТИ


ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.