Инфо

ЗАД България подкрепя информационната кампания за популяризиране на възможностите за застраховки на имущество на БАЗБ, СО – район „Сердика“ и 02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“  под надслова: МИСИЯ „Защити своя дом“.

Кампанията цели чрез подходящи беседи и демонстрации, учениците от 4-ти до 7-ми клас да добият знания и умения за справяне в ситуация при възникнало природно бедствие – наводнение, земетресение, пожар или авария, както и информираност на обществото за ползите от застраховането, във връзка с промените в Закона за защита при бедствия и аварии, свързани с условията и реда за предоставяне на помощ за възстановяване, след нанесени щети. В него се посочва, че хората са длъжни да вземат мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и да спазват предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди.

В рамките на кампанията в Националния учебен център на БЧК, с. Лозен, ще бъдат обучени над 474 ученици от общинските учебни заведения от СО – район „Сердика“. Заедно с обученията стартира и конкурс за есе и рисунка на тема, свързана с предпазването от бедствия и застраховането. Най-добрите и креативни творби ще бъдат наградени.

На 19ти април ще се проведе открита демонстрация на най-интересните моменти от обучението на децата – гасене на пожар, земетресение, първа помощ при бедствия и аварии. На събитието ще присъстват зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов, представители на Столична община, кмета на СО – район „Сердика“ Тодор Кръстев и други официални гости. Те ще станат свидетели в реално време на учебни игри и стресови ситуации, в които децата ще бъдат обучавани да реагират.

Идеята на кампанията също така е да насочи вниманието на гражданите за ползата от застраховки  Домашно имущество. Според статистиката над 94% от българите притежават собствено недвижимо имущество – 3 927 769 са собствените жилища в страната по данни на НСИ към края на 2014 г., процент който е сред най-високите в Европа. Същевременно обхватът на застрахованите домакинства в  България е около 9%  – един от най-ниските в ЦИЕ. Такъв нисък процент на застраховане може да доведе до огромни и непланирани публични разходи в случай на тежко природно бедствие и се дължи от една страна на факта, че у нас тази застраховка няма задължителен характер, а от друга, че хората просто не знаят колко евтина е в действителност цената за защита на дома и какви ползи могат да имат от нея.

 

април 11, 2016
застраховка имущество

ЗАД България в подкрепа на Мисия Защити своя дом на БАЗБ

ЗАД България подкрепя информационната кампания за популяризиране на възможностите за застраховки на имущество на БАЗБ, СО – район „Сердика“ и 02 Районна служба „Пожарна безопасност и […]
април 6, 2016
благотворителност от служители

Колко богати сме всъщност, когато има кой да ни каже: Благодаря!

За втора поредна година в Застрахователно Дружество БЪЛГАРИЯ се проведе благотворителна инициатива, в която взеха участие всички служители на Компанията. Нейната уникалност се състои в това, […]
април 4, 2016
ЗАД България - здравно застраховане

ЗАД България със стабилен ръст на премийния приход и печалба за 2015

За поредна година Застрахователно Дружество България регистрира значително подобряване на всички заложени ключови индикатори за 2015, благодарение на отличното си представяне в продажбите на здравни, имуществени, […]
юли 7, 2015
здравна застраховка

Застрахователно Дружество БЪЛГАРИЯ взе участие в семинар на АПИС

На 03.07.2015 г., Застрахователно Дружество БЪЛГАРИЯ взе участие в организирания от АПИС семинар на тема „Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение № […]