Уважаеми потребители,
Във връзка с Решение на Комисията за защита на потребителите, прието на заседание на 19.01.2018 г. Ви уведомяваме,  че т. 36 във връзка с т. 35 и т. 74 от Общите условия по застраховка „Заболяване” от 01.07.2015 г. и т. 26 във връзка с т. 25, т. 48 и т. 64.2 от Общите   условия по застраховка „Злополука и заболяване” от 17.02.2014 г. няма да се прилагат, считано от 21.02.2018 г.
„ЗАД България“ АД