Застраховка имущество защитава вашите интереси. Застрахователно акционерно дружество България предлага разнообразни пакети, и възможности за застраховане. Нашите клиенти имат възможност сами да подберат сумата, застрахователните случаи и застрахователната премия.

Пакет 3 на застраховка имущество СПОКОЕН ДОМ е за 71.40лв. на година

В този пакет на посочената цена са включени покритие и рискове, които удовлетворяват нуждите на собственици в следните граници: застраховка жилище до 37 000 лв. за щети от земетресение, до 30 000 лв, при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и до 2 000 лв. покритие при щети в резултат на кражба с взлом или грабеж.

По отношение на обзавеждане – покритие до 7 000 лв. при пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби и злоумишлени действия на трети лица; битови електроуреди уреди – покритие до 2 000 лв. за късо съединение или токов удар. Увредено имущество на трети лица, в резултат от настъпило застрахователно събитие.