Спокоен дом е застраховка имущество – застраховане на жилище, движимо и недвижимо имущество.

На тази стъпка и в следващите няколко стъпки от сключването на онлайн застраховки се въвежда информация за клиента, лични данни и адрес. Избира се предварително покритието, за да се даде възможност за калкулиране на суми, премии и други. Контролно се извежда и представя информацията, въведена на първа стъпка. Има няколко предварително формирани пакета на застраховка имущество – на различна стойност за различни покрития.

Отделно от това, можете чрез онлайн застраховане на първа стръпка трябва да изберете основно покритие за недвижимо и движимо имущество като кликнете на желания лимит в – по едно поле от ред за недвижимо и движимо имущество.

Включва Клауза А – Пожар, Клауза Б1 – природни бедствия, Клауза Б3 – измокряне, Клауза Б4 удар от ППС или животно; Клауза Б6 – злоумишлени действия (вандализъм) на трети лица, Клауза Р1 – необходими и присъщи разходи – до 10% от избрания лимит.

Всеки сам избира сред различните варианти на нашия гъвкав модел на сключване на онлайн застраховки.

Преди да финализирате операцията по застраховане, запознайте се с нашите Общи условия.

Застраховка имущество – Вашият избор!