ОПИСАНИЕ


„България Здраве“ е медицинска застраховка, която е предназначена да осигури на застрахованите лица възможност за преглед и консултация с различни специалисти, гарантирано комплексно и качествено медицинско обслужване до избран от застрахованото лице лимит. Чрез тази застраховка Застрахователно Дружество България осигурява на застрахования спокойствие и сигурност за неговото здраве.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;
 • Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;
 • Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика.
 • Прием и настаняване в болнични лечебни заведения;
 • Различни по сложност хирургически операции;
 • Възстановяване на извършени разходи от застрахованите лица за закупуване на лекарства и помощни средства към извънболнична медицинска помощ.
 • Допълнителни грижи в болнични условия, от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес;

ПРЕДИМСТВА


 • Застрахованото лице избира само лечебното заведение, в което да ползва медицинската услуга на принципа - възстановяване на разходи;
 • Всяко застраховано лице има електронен достъп до своето здравно досие.
 • Застрахователно Дружество България възстановява на 100 % извършените разходи за здравни услуги, без самоучастие на застрахованото лице.

ПАКЕТИИзвънболнична медицинска помощ:

 • здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;
 • първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;
 • лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика.

Болнична медицинска помощ:

 • Прием и настаняване в болнични лечебни заведения;
 • Различни по сложност хирургически операции;
 • Възстановяване на разходи;
 • Възстановяване на извършени разходи от застрахованите лица за закупуване на лекарства и помощни средства към извънболнична медицинска помощ.

ЦЕНИ


Фиксирана застрахователна премия за едно лице и възможност за комбинация от застрахователни пакети и клаузи.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

ОПИСАНИЕ


„Медицинско асистиране“ е здравна застраховка, която ти дава възможност да ползваш услугите на лекари специалисти в повече от 500 лечебни заведения на територията на цялата страна, както и безплатни съвети и консултации от доверен лекар на Застрахователно Дружество България. „Медицинско асистиране“ осигурява определен брой прегледи при лекар специалист, както и консултация 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата с медицинските координатори на Застрахователно Дружество България.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Покритие за определен брой прегледи при лекар специалист;
 • Домашно посещение от лекар в случай на остро възникнало заболяване;

ПРЕДИМСТВА


 • Неограничена възможност за консултация с медицински координатор на Застрахователно Дружество България;
 • Достъп до качествени медицински услуги.

ПАКЕТИ


 • 1 преглед при лекар специалист по избор на клиента за срока на застраховката;
 • Неограничена възможност за консултация с медицински координатор на Застрахователно Дружество България;
 • 2 прегледа при лекар специалист по избор на клиента за срока на застраховката;
 • Пълна кръвна картина – веднъж за срока на застраховката;
 • Неограничена възможност за консултация с медицински координатор на Застрахователно Дружество България;
 • 1 преглед при лекар специалист по избор на клиента за срока на застраховката;
 • 1 домашно посещение от лекар в случай на остро възникнало заболяване;
 • Пълна кръвна картина – веднъж за срока на застраховката;
 • Неограничена възможност за консултация с медицински координатор на Застрахователно Дружество България;

ЦЕНИ


 • „Базов“ пакет - 12 лв годишно;
 • „Разширен“ пакет - 18 лв годишно;
 • „Луксозен“ пакет - 24 лв годишно.

ОПИСАНИЕ


Международни здравни планове „Здраве без граници“ е най-новият продукт от портфолиото по здравни застраховки на ЗАД „България“, който осигурява достъп до съвременни здравни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти – български граждани и чужденци, постоянно пребиваващи в България. Продуктът предоставя възможности за висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят и е разработен в партньорство с AXA PPP HEALTHCARE, част от АХA Group.

Международни здравни планове „Здраве без граници“ се предлагат в три варианта, според териториалния обхват и общите лимити. Те обезпечават покрития от 500 хиляди до 2.5 милиона евро на година, включващи широк спектър от разходи за болнично и извънболнично лечение, и превенция. Клиентите на „Здраве без граници“ ще могат да се възползват от директен достъп до над 11 000 лечебни заведения от партньорската мрежа на AXA PPP healthcare и ЗАД България, включително и в най-реномираните болници и клиники в България, в Европа и света.

Вижте лечебните заведения по света тук - MyGlobe и в България

Чрез тази застраховка Застрахователно Дружество България осигурява на застрахования спокойствие и сигурност за неговото здраве.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Болнично и дневно лечение
  • Разходи за престой и лечение
  • Разходи за придружаващо лице - родител
  • Парично обезщетение за болничен престой
  • Директно отчитане и плащане на разходите

 • Извънболнично лечение
  • Консултации с общопрактикуващ лекар и специалист
  • Диагностични изследвания, включително ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, ПЕТ скенер, колоноскопия и гастроскопия, ангиография
  • Физиотерапия
  • Лекарства и консумативи отпускани по рецепта
  • Курсове на лечение по методите на алтернативната медицина

 • Други покрития
  • Транспортиране на пациент (сухопътен транспорт)
  • Международна спешна медицинска помощ
  • Психотерапевтично извънболнично лечение до
  • Рутинна стоматологична грижа
  • Бременност и раждане (включително усложнения)
  • Онкологично лечение, лъчева терапия/химиотерапия

 • Избираемо допълнително покритие (може да бъде включено във всеки план)
  • Профилактика

ПРЕДИМСТВА


 • Бърз достъп до лечение, навсякъде по света
 • Международна спешна медицинска помощ - услугата за евакуация и репатриране е включена във всеки един от плановете и е достъпна за клиентите 24 часа на ден, 365 дни в годината, навсякъде по света. Ако клиентът не може да получи лечението, от което спешно се нуждае, на мястото, на което се намира, се организира транспортиране до най-близката точка, където лечението е възможно.
 • Прехвърляне на застрахователната полица в случай, че клиентът напуска Р България - ако се наложи застрахованото лице да заживее или започне работи постоянно извън Р България, то има право да си прехвърли полицата, издадена от AXA PPP HEALTHCARE там, където се предлага и без необходимост от допълнителна оценка на здравния риск.

ПЛАНОВЕСВЕТОВЕН ЗДРАВЕН ПЛАН
 • Предоставя високо ниво на защита за Вашето здраве навсякъде по света и Ви гарантира право на избор и достъп до водещи световни специалисти и елитни лечебни заведения, съвременни медицински технологии, разнообразни методи за лечение, диагностика, рехабилитация и стоматологично обслужване. По този план Вие също така сте застрахован/а за рискове, свързани със спешни случаи, които налагат незабавно медицинско лечение навсякъде по света. Лимит на покритие до 5 000 000 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВЕН ПЛАН
 • Обезпечава Вашето лечение и Ви гарантира паневропейска застрахователна защита, право на избор и достъп до водещи европейски специалисти и лечебни заведения, съвременни медицински технологии и методи за лечение, диагностика, рехабилитация и стоматологично обслужване в цяла Европа, включително Турция. По този план, при пътуване извън Европа, Вие сте застрахован/а за рискове, свързани със спешни случаи, които налагат незабавно медицинско лечение навсякъде по света. Лимит на покритие до 4 000 000 лв.

ЛОКАЛЕН ЗДРАВЕН ПЛАН
 • Обезпечава Вашето лечение и Ви гарантира солидна застрахователна защита, право на избор и достъп до съвременни медицински технологии, методи за лечение, диагностика, рехабилитация и стоматологично обслужване в България. По този план при пътуване извън България Вие сте застрахован/а за рискове, свързани със спешни случаи, които налагат незабавно медицинско лечение навсякъде в Европа. Лимит на покритие до 1 000 000 лв.

ЦЕНИ


Фиксирана застрахователна премия за едно лице според неговата възраст, избраният териториален обхват и общите лимити. Повече информация за предоставените здравни услуги, покрития и цени, може да прочетете тук

ДОКУМЕНТИ


ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.