ОПИСАНИЕ


Ако искате да застраховате не просто апартамента, а своя дом, застраховка „България дом“ е точно за Вас. Застрахователно Дружество България Ви предлага застраховка жилище с възможност да застраховате сгради и/или движимо имущество, използвано за жилищни цели с пълен набор от покрития, включващи и най-ценните притежания в дома Ви.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия и др.;
 • Природни бедствия – наводнение, земетресение и др.;
 • Лична злополука;
 • Щети на движими вещи по време на транспорт при смяна на адреса;
 • Развала на продукти при авария/прекъсване на ел. захранване на хладилна техника;
 • Счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс, аквариуми.

ПРЕДИМСТВА


 • Лесно определяне на премията на база квадратурата на жилището;
 • Застраховаш за секунди, без предварителен оглед и опис /не се изискват документи за собственост;
 • Получаваш бързо, качествено и персонално обслужване.

ПАКЕТИ


 • Пожар;
 • Природни бедствия;
 • „Гражданска отговорност“ на застрахования в случай на пожар, експлозия, измокряне от спукване на водопроводни инсталации;
 • Земетресение;
 • Лична злополука;
 • Необходими и присъщи разходи за предотвратяване или ограничаване разрушително действие на застрахователно събитие, за почистване, привеждане в ред на спасени застраховани имущества, след настъпило застрахователно събитие.

включва в себе си покритията на пакет „Базов“, както и:

 • Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Счупване на стъкла;
 • Кражба чрез взлом, кражба чрез използване на технически средства, грабеж;
 • Щети по време на транспорт при смяна на адреса;
 • Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията, измокряне от спукване на водопроводи, отоплителни и паропроводни инсталации.

включва в себе си предходните пакети, както и:

 • Удар от пътно превозно средство;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс, аквариуми;
 • Развала на продукти при авария/прекъсване на ел.захранване на хладилна техника;
 • Разходи за преместване и предпазване на имущества;
 • Разходи за наемане на алтернативно жилище или хотел в случай, че в застрахованото недвижимо имущество е невъзможно да се живее след настъпило събитие, покрито по условията на застраховката;
 • Разходи за възстановяване на входна врата или ограда;
 • Разходи за отключване и подмяна на външни брави в случай на откраднат/загубен ключ.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Попълни формата по-долу и ние ще се свържем с теб своевременно, за да ти направим оферта.

Пакет
Вид имущество
В случай, че имаме въпроси, как предпочитате да се свържем с Вас?
ЗАЯВИ ОНЛАЙН ТУК или попитай на тел. 070013 555

ОПИСАНИЕ


„Спокоен дом“ е имуществена застраховка за движимо и недвижимо имущество, чрез която ще осигурите защитата на своя дом при неблагоприятни ситуации.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия и др.;
 • Природни бедствия – наводнение, земетресение и др.;
 • Кражба чрез взлом или грабеж;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Удар от ППС или животно;
 • Измокряне, причинено от авария.

ПРЕДИМСТВА


 • Сам определяш покритието и рисковете в зависимост от конкретните нужди. Получаваш не просто застраховка жилище, а застраховка на движимо и недвижимо имущество;
 • Застраховаш за секунди свое или имущество на друго лице, без предварителен оглед и опис /не се изискват документи за собственост/;
 • Без самоучастие на застрахования;
 • Получаваш бързо, качествено и персонално обслужване.

ПАКЕТИ

за имуществена застраховка за движимо и недвижимо имущество

За 10.20лв. на година

Покритие и рискове:

 • Застраховка Жилище - покритие до 5000 лв. при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица.
 • Обзавеждане - до 1500 лв. при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица.
 • Битови електроуреди - щети до 500 лв, настъпили в резултат на късо съединение или токов удар.

ЗАЯВИ ТУК

За 20.40лв. на година

Покритие и рискове:

 • Застраховка жилище - покритие до 5 000 лв. при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и до 6 500 лв. в резултат от заметресение.
 • Обзавеждане - покритие до 1 500 лв, при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица.
 • Битови електроуреди - покритие до 1000 лв, при щети от кражба с взлом или грабеж и покритие до 500 лв. при щети от късо съединение или токов удар.

ЗАЯВИ ТУК

За 71.40лв. на година

Покритие и рискове:

 • Застраховка жилище - покритие до 37 000 лв. за щети от земетресение, до 30 000 лв, при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и до 2 000 лв. покритие при щети в резултат на кражба с взлом или грабеж.
 • Обзавеждане - покритие до 7 000 лв. при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби и злоумишлени действия на трети лица.
 • Битови електроуреди уреди - покритие до 2 000 лв. при щети от късо съединение или токов удар.
 • Увредено имущество на трети лица, в резултат от настъпило застрахователно събитие.

ЗАЯВИ ТУК

ЦЕНИ


 • Между 7 лв. и 132 лв.
 • Определя се спрямо избраните лимити и покрития.

КАК ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА


ЗАЯВИ ОНЛАЙН ТУК или попитай на тел. 070013 555

 • В офисите на Инвестбанк, които можеш да намериш тук.
 • През нашето мобилно приложение за Android или iOS

Застраховка жилище, движимо и недвижимо имущество

 застраховка жилище