ОПИСАНИЕ


Замисляли ли сте се колко важни документи и вещи носите заедно с банковата си карта и колко е важно да използвате възможността за застраховане на ценни вещи?

Портфейл, чанта, лични документи... Каквито и предпазни мерки да вземате, винаги могат да се случат неприятни събития, като кражба или грабеж, които впоследствие са свързани с допълнителни разходи за Вас. Със застраховка Карта+, Застрахователно Дружество България ще Ви възстанови разходите по издаване на нови документи, възстановяване на откраднатите суми и дори ще покрие разходите за нов портфейл или чанта.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЦЕННИ ВЕЩИ


 • Защита на покупките, направени с банкова карта;
 • Кражба на карта и лични документи;
 • Подмяна на ключ за входна врата;
 • Грабеж на пари, изтеглени от банкомат;
 • Защита на направените покупки.

ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЦЕННИ ВЕЩИ


 • Улеснена процедура на сключване;
 • Възможност за избор на покритие според клиентските нужди;
 • Бърза ликвидация.

ПАКЕТИ


 • Грабеж при банкомат;
 • Подмяна на документи, портмоне, чанта;
 • Подмяна на ключове и брави.
 • Грабеж при банкомат;
 • Подмяна на документи, портмоне, чанта;
 • Подмяна на ключове и брави;
 • Защита на покупката (до 60 дни).
 • Грабеж при банкомат;
 • Подмяна на документи, портмоне, чанта;
 • Подмяна на ключове и брави;
 • Защита на покупката (до 60 дни);
 • Защита на покупката в интернет (до 60 дни).
 • Защита на покупката в интернет (до 60 дни)

ЦЕНИЦената зависи от избраното ниво на покритие:

 • Бронзова Карта+: 5,30 лв;
 • Сребърна Карта+: 11,50 лв;
 • Златна Карта+: 18,70 лв;
 • Кибер Карта+: 7,30 лв.

КАК ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА


В офисите на „Инвестбанк“, които можеш да намериш тук.

ОПИСАНИЕ


„Медицинско асистиране“ е здравна застраховка, която ти дава възможност да проследяваш здравето си редовно, като ти осигурява определен брой прегледи при лекар специалист, както и консултация 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата с медицинските координатори на Застрахователно Дружество България.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ


 • Покритие за определен брой прегледи при лекар специалист;
 • Домашно посещение от лекар в случай на остро възникнало заболяване;

ПРЕДИМСТВА


 • Неограничена възможност за консултация с медицински координатор на Застрахователно Дружество България;
 • Достъп до качествени медицински услуги.

ПАКЕТИ


 • Преглед при лекар специалист по избор на клиента за срока на застраховката;
 • Неограничена възможност за консултация с медицински координатор на Застрахователно Дружество България;
 • Прегледа при лекар специалист по избор на клиента за срока на застраховката;
 • Пълна кръвна картина – веднъж за срока на застраховката;
 • Неограничена възможност за консултация с медицински координатор на Застрахователно Дружество България;
 • Преглед при лекар специалист по избор на клиента за срока на застраховката;
 • Домашно посещениее от лекар в случай на остро възникнало заболяване;
 • Пълна кръвна картина – веднъж за срока на застраховката;
 • Неограничена възможност за консултация с медицински координатор на Застрахователно Дружество България;

ЦЕНИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЦЕННИ ВЕЩИ


 • „Базов“ пакет - 12 лв годишно;
 • „Разширен“ пакет - 18 лв годишно;
 • „Луксозен“ пакет - 24 лв годишно.

КАК ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА


Застраховане на ценни вещи може да се направи в офисите на Инвестбанк, които можете да намерите тук.