ZAD_Bulgaria_new_name
Mit neuer Lizenz und neuem Namen
юни 14, 2013
застраховка имущество
ЗАД България вече предлага и застраховки на имущество
август 21, 2013

Защитен ли съм, ако използвам онлайн застраховане

онлайн застраховане

В България правата на потребителите при онлайн застраховане са регламентирани със Закона за предостaвяне на финансови услуги от разстояние и Кодекса за застраховане. Отделно от това, всеки сайт, предоставящ финансови услуги от разстояние публикува общи условия и правила.

Сключването на онлайн застраховки бележи ръст с наблизането на мобилните приложения в широка употреба. Те дават възможност за сравняване на цени, избор на пакети, подписване на договори и плащане онлайн. Мобилните приложения дават възможност и за проверка на статус, състояние на застраховка, и информация за множество параметри, която да разгледате в комфорта на дома.

Две са основните предимства, които предлага услугата за сключване на онлайн застраховки, без значение на типа на застраховката, избора на параметри, или пакет. Едното е, че можете да спокойствие да огледате предоставената ви информация, за направите справка за термините и да се консултирате със специалисти, на които имате доверие. Второто е, че за много типове събитие, които са допустими при онлайн застраховане не се налага Вашето присъствие, или среща със служител на Застрахователя.

Що се отнася до Вашата защита, която най-много притеснява всеки, решил да използва онлайн застраховане през компютър или смарт устройство, то тази защита се осигурява на много и различни нива.

Законово – то е основното и нашата методика, приложена в отдалечените услуги е многократно проверена за това, дали отговаря на условията. В Правилата за предоставяне на отдалечена услуга Онлайн застраховане, фигурират следните

Онлайн застраховане
ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

– Правата, предоставени на потребителите на застрахователни услуги по силата на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, са гарантирани от настоящите правила и не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата на потребителите на застрахователни услуги, предоставени от „ЗАД БЪЛГАРИЯ” АД от разстояние, е недействителна.

– Отказът на потребители на застрахователни услуги от права, предоставени им по силата на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, е недействителен.

– Всяка клауза в застрахователен договор, която посочва за приложимо правото на друга държава, която не е член на Европейския съюз, и която изключва прилагането на разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние или на съответния закон на държава – членка на Европейския съюз, е нищожна.

– Застрахователят гарантира неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителя. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е допустимо единствено в случаите, когато това се изисква по силата на закон.

На сигурността на нашите потребители, произтичаща от използването и прилагането на Информационни технологии и пренос на данни, отделяме специално внимание и предоставяме информация в самостоятелна статия.