ЗАД БЪЛГАРИЯ даде старт на промоционалната кампания ПЪТУВАЙ БЕЗГРИЖНО“ по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, като  в навечерието на Великденските и майски празници и настъпващият летен отпускарски сезон предоставя на своите клиенти безплатна застрахователна защита срещу кражба чрез взлом на техния дом, за срока на пътуването им.

Новото покритие „Кражба чрез взлом“ към застраховка при пътуване „Помощ при пътуване в чужбина“ е още една оптимална комбинация от застрахователни покрития, цена и добавена стойност за клиентите на Компанията. То не само осигурява необходимият  комфорт и сигурност по време на пътуването през празничните дни или семейната почивка, но и предоставя необходимото спокойствие и застрахователна защита срещу рисковете от обир на дома.

Специалната клауза „Кражба чрез взлом” към застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” покрива:

  • Риска от кражба чрез взлом (съгл. чл. 195, ал 1, т. 3 от НК) на черна и бяла техника без прилагане на опис.
  • Застрахователната сума за това допълнително покритие е 1 000 лв., определена съгласно чл. 389 ал. 1 от Кодекса на застраховането, при което застрахователят обезщетява пълния размер на вредата до застрахователната сума. Допълнителна застрахователна премия по този риск не се дължи.
  • За доказване на основателността на предявена претенция, се представя удостоверение от компетентните органи (МВР / Прокуратура / Съд).
  • Застрахователното покритие важи за адреса, посочен в полицата и е валидно за срока на пребиваване на застрахования с цел туризъм в чужбина, но за не повече от 30 дни.

Клиентите могат да закупят застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ чрез онлайн платформата на  Застрахователно дружество България – бързо, лесно, удобно и по всяко време на денонощието или в офисите на Инвестбанк.

ЗАД БЪЛГАРИЯ вярва, че с новото безплатно покритие „Кражба чрез взлом“ по застраховка при пътуване „Помощ при пътуване в чужбина” ще отговори на търсенето  на пазара и ще бъде по-полезна на клиентите си и своите партньори в лицето на брокери и туроператорски агенции.