застраховане

… или просто да се надяваме, да не се случат?

Много хора смятат, че вероятността от настъпване на природно бедствие, причиняващо щети на тяхната собственост, е толкова малка, че не оправдава инвестицията в застраховка. Но в последните години природата доста често ни опровергава. Статистическите данни, представени в Националната програма за защита при бедствия за последните няколко години, показва, че в България най-голям относителен дял от природните бедствия имат наводненията (54,2%), следвани от свлачищата (22%), бури, торнадо, смърч, вихрушки (18,2%).

Според официалните данни в България над 94% от жилищата са собствени, но….застрахованите са около 10%. Не е ясно дали всички те имат покрит риск от земетресение или други природни бедствия – на пазара не се води такава детайлна статистика. В повечето случаи застраховки „Пожар и природни бедствия“ се сключват, като изискване и неразделна част по отпуснати ипотечни заеми при покупка на недвижим имот. Фактите ни показват, че в много от случаите хората не дооценяват рисковете и щетите ги заварват не само неподготвени, но и в практическа невъзможност да се справят с финансовите последици.

Добре е да сме информирани, че под клауза „Природни бедствия” са обединени няколко основни риска, които е желателно да бъдат включени в застрахователната полица. Това са буря, ураган, градушка, проливен дъжд, натрупване на сняг и лед, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета, клони и други обекти в следствие природни бедствия, свличане и срутване на земни маси, подпочвени води и  измръзване.

Друга важна клауза покрива риска „Земетресение”. Този риск не се случва често, но когато се случи последствията и щетите са огромни. Например след земетресението в Перник  за много кратък период от време застрахователите наблюдаваха завишен интерес към  застраховането на имущество. Или след наводненията във Варна… Но хората бързо забравят, нямат достатъчно информация или в повечето случаи разчитат на помощ от държавата, която в крайна сметка е недостатъчна.

Основният мотив за включването на изброените по-горе катастрофични рискове в застрахователната полица, е да се даде възможност на собствениците на жилища да закупят на достъпна цена едно  много надеждно застрахователно покритие срещу рискове, причинени от природни бедствия и същевременно да си осигурят лична защита срещу значителни финансови загуби.

Цената на този вид покрития изобщо не е космическа – вярвате или не – средната застрахователна премия по пакетна застраховка Спокоен дом на Застрахователно дружество България е около 0,19 лв. на ден, като в това е включено покритие на евентуални щети както на недвижимото имущество, така и на електродомакинските уреди, покъщнината и обзавеждането.

януари 12, 2017

Има ли нужда да се застраховаме срещу природните бедствия…

… или просто да се надяваме, да не се случат? Много хора смятат, че вероятността от настъпване на природно бедствие, причиняващо щети на тяхната собственост, е […]
ноември 23, 2016

Хиропрактиката – алтернатива при лечение на дисфункции, свързани с гръбначния стълб

В съвременното динамично всекидневие едно от най-често срещаните оплаквания при хора от всички възрасти са болките във врата, гърба и кръста. Ако често ви боли глава, […]
октомври 25, 2016

Как да контролираме повишеното кръвното налягане

Българите най-често боледуваме от респираторни, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания, сочат данните на здравната статистика. Можем ли да се предпазим от най-разпространените болести? Профилактиката и ранната диагностика са […]
октомври 5, 2016

Благоденствието на служителите – важна част от корпоративната култура

Нетуъркинг събитие: Икономика на благосъстоянието на работното място и добавената стойност на програмите за подпомагане на служителите, организирано от Застрахователно дружество „България“ и AXA PPP healthcare […]