Съгласно сключен договор за медицински асистанс, влизащ в сила от 09.04.2018 г., асистираща компания на „Застрахователно Акционерно Дружество България“АД по застраховка „Помощ при пътуване“ е „Корис България”ООД


Специално за нашите клиенти „Корис България”ООД предоставя 24/7 линия:

 +359 2 903 01 31

Застрахователните полици по застраховка „Помощ при пътуване“, издадени преди 09.04.2018 г., ще бъдат обслужвани също така от „Корис България”ООД, като условията, при които са сключени, се запазват.

„Застрахователно Акционерно Дружество България“ АД се ангажира всички клиенти да бъдат обслужени с внимание, отговорност и професионализъм от асистиращата компания.

За всякакви въпроси и допълнителна информация, касаещи Вашата застраховка „Помощ при пътуване“, екипът ни е на разположение на: телефон +359 2 0700 13 555 /649   и/или  +359 2 0700 13 555 /670 и email: gen_ins@zadbg.bg