Застраховка Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност

Какви са предимствата на основното покритие на автомобилната застраховка гражданска отговорност?

Достъпността е едно от основните предимства на застраховката гражданска отговорност. Обикновено е по-евтино от пълната застраховка с включено автокаско, но също така покрива по-малко. Някой, който е готов да покрие собствените си разходи за ремонт на превозно средство, може да намери това покритие за подходящо и достатъчно. Освен това шофьорите с превозно средство с ниска стойност може да не чувстват, че се нуждаят от покритие извън застраховката гражданска отговорност. Това може да е особено вярно, ако не вярват, че колата им си струва да бъде ремонтирана след инцидент.

Например, да кажем, че ударите колата пред вас отзад. Към това неудобство се добавя и фактът, че тази кола е последен модел BMW. Без застраховка вие ще носите отговорност за всички разходи за ремонт на тази скъпа кола. От друга страна, ако притежавате застрахователна полица за автомобил на трета страна по време на инцидента, вашият застраховател ще покрие тези разходи вместо вас. Автомобилната застраховка на трети страни, както всички застраховки, действа като финансова предпазна мрежа за неочакваното.

Съображения, когато разчитате единствено на основна автомобилна застраховка гражданска отговорност

  • Няма покритие за собствени щети, когато вие сте виновни
  • Както споменахме по-горе, със застраховка ГО, вие носите отговорност за разходите за вашия автомобил. Това е ключово ограничение на покритието на трети страни.
  • Потенциални финансови последици

От решаващо значение е да разберете всички потенциални разходи за себе си след инцидент. Това може да включва ремонт на кола, замяна на кола или дори използване на кола под наем, докато чакате собствената си кола да бъде ремонтирана.

Застраховката гражданска отговорност няма покритие за природни бедствия или кражби

Основната автомобилна застраховка на трети страни не покрива събития като пожари, наводнения или кражби.

Балансиране на разходите с покритието

Полезно е да претеглите спестяванията от застраховка ГО срещу потенциални разходи от джоба ви. Също така вземете предвид собствените си навици за шофиране, мястото, където живеете (градски или селски район) и вида на превозното средство, което притежавате. Тези елементи могат да повлияят на нивото на покритие, от което може да се нуждаете.

Стойността на проучването на вашите възможности, когато става въпрос за покритие

Надяваме се, че вече разбирате по-добре покритието на застраховката гражданска отговорност – какво прави и какво не прави. Все пак е нормално да отделите време, за да претеглите опциите.

Важно е, когато сключвате само автомобилна застраховка ГО, да разбирате добре предимствата и потенциалните капани. Трябва да разгледате всичките обстоятелства, за да определите дали основната автомобилна застраховка ГО е достатъчна за вас или да направите и пълно автокаско.